Webapps Online

 

5 tips voor marketing via mobiel

Dated Friday May 11, 2012

Tags: marketing, mobiele website, webapp

5 tips voor marketing via mobiel

Van het feit dat websites niet het enige online middel zijn om met uw klanten in contact te komen hoeven wij u waarschijnlijk neit te vertellen. Hoe vaak leest u uw mail wel niet op uw telefoon. Hoe vaak bezoekt u niet even snel een website op uw smartphone. Maak hoe zorgt u er voor dat uw klanten (die dit ook doen) optimaal via mobiel met uw contact kunnen komen en blijven. Vijf tips voor mobile marketing:

1. Inventarisatie

Hoe goed is uw website leesbaar op mobiel? Als u veel moet in- en uitzoomen of het lastig is uw contactinformatie te bereiken is het waarschijnlijk tijd voor een mobiele website.

Controleer ook uw nieuwsbrieven. Lezen die prettig op mobiel. Meer dan 50% van de mail wordt inmiddels op de mobiel gelezen.

2. Wees pro-actief

Maak niet alleen bestaande websites en nieuwsbrieven geschikt voor mobiel. Denk ook na over de toegevoegde waarde van mobiel. Wat zou u kunnen bereiken met sms of QR codes?

3. Gebruik het ook intern

Niet alleen uw klanten maken veel gebruik van mobiel. Ook uw medewerkers zijn er niet van weg te slaan. Kunt u via een mobiele website misschien meer bieden aan uw medewerkers. Nuttige infomatie voor als ze bij een klant zijn? Bestellen plaatsen op locatie?

4. Begrijp hoe u klanten omgaan met mobiel

Waar gebruiken uw klanten mobiel voor? Zijn ze op zoek naar de contactgegevens op uw website? Gebruiken ze website om uw prijzen te vergelijken met de prijzen van de winkel waar ze in staan? Zoeken ze direct contact (bellen of e-mail)? Probeer hier achter te komen en stem uw mobiele website hier op af.

5. Meten en aanpassen

Hou het niet alleen bij een eenmalige aktie. Meet de aannamens die u gedaan heeft. Bellen er inderdaad meer klanten nu u een mobiele website gemaakt heeft? Worden de QR codes gebruikt? Zetten trends zich door of zijn er bij uw klanten nieuwe trends te ontdekken? Pas uw mobiele inspanningen hier continu op aan.

Share on: Share on Facebook Share on Linked In Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google bookmarks